info@tarazstore.com
02166156148 - 02166156145
09124486168

در این قسمت میتوانید برای دسته بندی محصولات نمایید.

1234567...1415مجموع 282 محصول
 • باسکول کاراتوزین مدل ED500

  باسکول کاراتوزین مدل ED500

  باسکول کاراتوزین مدل ED500 دارای ظرفیت 500 کیلو گرم ودقت 100 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,اهن فروشی ها و کارخانه جات و کلیه واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول رولیک کاراتوزین مدل E700

  باسکول رولیک کاراتوزین مدل E700

  باسکول رولیک کاراتوزین مدل E700 دارای ظرفیت 700 کیلوگرم با دقت 50 و 100 گرم می باشد , این دستگاه در خطوط تولید مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل ED400

  باسکول کاراتوزین مدل ED400

  باسکول کاراتوزین مدل ED400 دارای ظرفیت 400 کیلو گرم ودقت 100 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,اهن فروشی ها و کارخانه جات و کلیه واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل ES400

  باسکول کاراتوزین مدل ES400

  باسکول کاراتوزین مدل ES400 دارای ظرفیت 400 کیلو گرم ودقت 100 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,بنک داری ها,خشکبارها,برنج و مرغ و ماهی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل E1200 m

  باسکول کاراتوزین مدل E1200 m

  باسکول کاراتوزین مدل E1200 m دارای ظرفیت 1200 کیلوگرم با دقت 200 و 100 گرم می باشد و در کلیه واحد های صنعتی و تجاری واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل ED1200H

  باسکول کاراتوزین مدل ED1200H

  باسکول کاراتوزین مدل ED1200H دارای ظرفیت 1200 کیلوگرم با دقت 200 گرم می باشد و برای توزین انواع پروفیل و بارهای طویل مخصوص اهن فروشیها مورد استفاده قرار میگیرد .

 • باسکول کاراتوزین مدل ED1200

  باسکول کاراتوزین مدل ED1200

  باسکول کاراتوزین مدل ED1200 دارای ظرفیت 1200 کیلو گرم ودقت 200 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,اهن فروشی ها و کارخانه جات و کلیه واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول اویز کاراتوزین

  باسکول اویز کاراتوزین

  باسکول اویز کاراتوزین دارای ظرفیت 30 تن با دقت 10 کیلوگرم می باشد , این باسکول دارای سپر حرارتی بوده و مناسب برای کوره ها,معادن و ... می باشد.

 • باسکول کاراتوزین مدل ES300

  باسکول کاراتوزین مدل ES300

  باسکول کاراتوزین مدل ES300 دارای ظرفیت 300 کیلو گرم ودقت 50 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,بنک داری ها,خشکبارها,برنج و مرغ و ماهی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل E700 m

  باسکول کاراتوزین مدل E700 m

  باسکول کاراتوزین مدل E 700ms دارای ظرفیت 700 کیلوگرم با دقت 50 و 100 گرم می باشد و در کلیه واحد های صنعتی و تجاری واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول نفر کش کاراتوزین مدل BS200

  باسکول نفر کش کاراتوزین مدل BS200

  باسکول نفر کش کاراتوزین مدل BS200 دارای ظرفیت 200 کیلو گرم با دقت 50 می باشد و درباشگاه های ورزشی , فدراسیونها و مطب های مشاوره تغذیه مورد استفاده قرار میگیرد .

 • باسکول کاراتوزین مدل ED700

  باسکول کاراتوزین مدل ED700

  باسکول کاراتوزین مدل ED700 دارای ظرفیت 700 کیلو گرم ودقت 100 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,اهن فروشی ها و کارخانه جات و کلیه واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل ES200

  باسکول کاراتوزین مدل ES200

  اسکول کاراتوزین مدل ES200 دارای ظرفیت 200 کیلو گرم ودقت 50 گرم می باشد و در میادین میوه و تربار,عمده فروشی ها,بنک داری ها,خشکبارها,برنج و مرغ و ماهی مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل L4D

  باسکول کاراتوزین مدل L4D

  باسکول کاراتوزین مدل L4D دارای ظرفیت 1500 و 2500 کیلو گرم با دقت 200 و 500 گرم می باشد و در کلیه واجد های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول کاراتوزین مدل L4N

  باسکول کاراتوزین مدل L4N

  باسکول کاراتوزین مدل L4N دارای ظرفیت های 500 , 1200 , 3200 ,5200 کیلوگرم و با دقت 100 , 200 و 500 گرم می باشد و در کلیه واحد های صنعتی و تجاری و حطوط تولید مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول رولیک پند تک مدل DW600

  باسکول رولیک پند تک مدل DW600

  باسکول رولیک پند تک مدل DW600 با ظرفیت 600 کیلو گرم و دقت 100 گرم می باشد و در فروشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول پند تک مدل DW200

  باسکول پند تک مدل DW200

  باسکول پند تک مدل DW200 با ظرفیت 200 کیلو گرم و دقت 20 گرم می باشد و در فروشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول پند تک مدل DW600

  باسکول پند تک مدل DW600

  باسکول پند تک مدل DW600 با ظرفیت 600 کیلو گرم و دقت 100 گرم می باشد و در فروشگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول اویز قصابی پند تک مدل PT3000M

  باسکول اویز قصابی پند تک مدل PT3000M

  باسکول اویز قصابی پند تک مدل PT3000M با ظرفیت 500 کیلو گرم و دقت 100 گرم می باشد ,در قصابی ها و سوپر پروتئن جهت توزین گوشت مورد استفاده قرار میگیرد.

 • باسکول اویز با سپر حرارتی پند تک مدل PT3000H

  باسکول اویز با سپر حرارتی پند تک مدل PT3000H

  باسکول اویز با سپر حرارتی پند تک مدل PT3000H با ظرفیت های 1 / 3 / 5 / 10 / 20 تن و دقت 500, 1000 , 2000 , 5000 , 10000 گرم می باشد, در صنایع ذوب فلزات مورد استفاده قرار میگیرد .

1234567...1415مجموع 282 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :